Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Karel Čapek

Červen 2010